SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

9:57 PM
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số  ngày  tháng  năm  của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cơ cấu hệ thống tổ chức BHXH tỉnh Bắc Ninh bao gồm: 09 Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH Tỉnh và 08 BHXH các huyện, thị xã , thành phố.

Địa chỉ và thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh (BHXH Bắc Ninh)
 
Địa chỉ: Số 29 – Đường Nguyễn Đăng Đạo – TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 02413.822924 – FAX: 02413.826651 – 
Email: vanphong.bhxhbacninh@gmail.com
Website: http://bhxhbacninh.gov.vn 

Danh sách BHXH cấp huyện

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số ngày tháng năm của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.