SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

1:13 PM
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 144/QĐ/TC-CB ngày 30/8/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/1995 với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tháng 01/2003 thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/1/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bến Tre được giao thêm nhiệm vụ quản lý thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Hiện nay Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre gồm 09 phòng chuyên môn và 09 Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố.

Địa chỉ và thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre (BHXH tỉnh Bến Tre)
 
Địa chỉ: 14C3 ĐL Đồng Khởi Phường phú Khương TP Bến Tre
Điện thoại: 075.3824242 - Fax: 075.3827238
Email: banbientap@bhxhbentre.gov.vn
Website: http://www.bhxhbentre.gov.vn

Website tra cứu bảo hiểm xã hội Bến Tre (Tra cứu BHXH Bến Tre): http://links.uynhiemchi.com/92610/tra-cuu-bhxh-ben-tre

Từ khóa: BHXH tỉnh Bến Tre, BHXH tinh Ben Tre, BHXH Bến Tre, BHXH Ben Tre, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre, Bao hiem xa hoi tinh Ben Tre, Bao hiem xa hoi Ben Tre, Bảo hiểm Xã hội Bến Tre


Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre | BHXH tỉnh Bến Tre

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.