SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

3:20 PM
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn lãnh thổ của UBND tỉnh Bình Dương.
BHXH tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng.


Thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương:

Địa chỉ: số 18 A đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650 3 825 687 
Fax: 0650. 3 841 650
Email: baohiemxahoi@bhxhbinhduong.gov.vn
Website: http://www.bhxhbinhduong.gov.vn 

Từ khóa:  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương , BHXH Tỉnh Bình Dương , địa chỉ bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương, liên hệ bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương, email bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương , tra số sổ bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương , BHXH Tỉnh Bình Dương , địa chỉ bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương, liên hệ bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.