SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định | BHXH tỉnh Bình Định | Liên hệ BHXH Tỉnh Bình Định | Địa chỉ BHXH tỉnh Bình Định

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (gọi chung là bảo hiểm xã hội) trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng.

Thông tin liên hệ BHXH tỉnh Bình Định:

Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 3820969 - 3826110
Email: quynhon@bhxhbinhdinh.gov.vn
 
Website tra cứu bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định: http://links.uynhiemchi.com/92610/tra-cuu-bhxh-binh-dinh

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định | BHXH tỉnh Bình Định | Liên hệ BHXH Tỉnh Bình Định | Địa chỉ BHXH tỉnh Bình Định

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.