SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

11:14 PM
Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau | BHXH Tỉnh Cà Mau | Địa chỉ BHXH tỉnh Cà Mau | Liên hệ BHXH tỉnh Cà mau

Tổng quan về BHXH tỉnh Cà Mau:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Minh Hải được thành lập theo Quyết định số 139/QĐ-BHXH-TCCB, ngày 29/8/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trên cơ sở tiếp nhận tổ chức, nhân sự, nhiệm vụ từ Sở Lao động Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1995. Ngày 01/01/1997 tỉnh Minh Hải được chia tách thành tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Minh Hải được đổi tên thành Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau hoạt động trên địa bàn hai tỉnh; đến ngày 16/9/1997, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1610/QĐ-BHXH-TCCB, thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1998; đến ngày 01 tháng 01 năm 2003, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận thêm tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm y tế tỉnh Cà Mau chuyển sang theo Quyết định số 20/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 110 A, Bùi Thị Trường, Phường 5, TP Cà Mau.
Điện thoại: 07803.836811
Fax: 07803.839140
Website: http://bhxhcamau.gov.vn
Email: quangcamaucntt@yahoo.com

Website tra cứu kết quả đóng BHXH tỉnh Cà Mau: http://bhxhcamau.gov.vn/trang-chu.html

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau | BHXH Tỉnh Cà Mau | Địa chỉ BHXH tỉnh Cà Mau | Liên hệ BHXH tỉnh Cà mau

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.