SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

10:45 PM
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai | BHXH tỉnh Đồng Nai | Địa chỉ BHXH tỉnh Đồng Nai | Điện thoại BHXH tỉnh Đồng Nai

Giới thiệu BHXH tỉnh Đồng Nai:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (gọi chung là bảo hiểm xã hội) trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Thông tin liên hệ BHXH tỉnh Đồng Nai:

  • Địa chỉ: 219. Hà Huy Giáp - P. Quyết Thắng - Biên Hòa - Đồng Nai 
  • Tel: (84.61) 3827342
  • Fax: (84.61) 3818632- 3917470
  • Email: vp@bhxhdongnai.gov.vn
  • Website: http://bhxhdongnai.gov.vn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai | BHXH tỉnh Đồng Nai | Địa chỉ BHXH tỉnh Đồng Nai | Điện thoại BHXH tỉnh Đồng Nai

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.