SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

9:46 PM
Các biểu mẫu - Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau - Mẫu số 5B-HSB của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định đối với trường hợp người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động) đã hưởng hết thời gian theo quy định.

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau - Mẫu số 5B-HSB là biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH - Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 

Các biểu mẫu - Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 401b/THE Giấy cam kết 01/05/2012
2 Mẫu 401a/THE Giấy cam kết 01/05/2012
3 Mẫu 03b-DS/CLTH Danh sách đề nghị cấp lại thẻ 01/05/2012
4 03a-DS/CLS: Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH 17/11/2014
5 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
6 Mẫu 308 Giấy xác nhận đang tham gia BHXH 01/07/2011
7 Mẫu 02-GCĐ/SBH Giấy cam đoan (của người cho mượn sổ) 26/08/2013
8 Biễu mẫu 314/SBH đề nghị nhận lại sổ BHXH. 01/11/2013
9 Phụ lục hướng dẫn PGNHS 313 15/09/2014
10 D01-TS: Đơn đề nghị 15/10/2012
11 D01b-TS: Công văn đề nghị 15/10/2012
12 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
13 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
14 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
15 Danh sách đề nghị thu hồi sổ BHXH của người lao động đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 10/06/2015

Từ khóa: giấy xác nhận nghỉ ốm , giấy xác nhận nghỉ ốm của bệnh viện , mẫu 5b-hsb , đơn xin nghỉ con ốm , giấy xác nhận nghỉ việc , giấy xác nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội , giấy xác nhận nghỉ phép ,

Các biểu mẫu - Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.