SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

4:04 PM
Từ ngày 1/1/2016 người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành và tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 là 32.5%

Câu hỏi: Tôi làm bên bộ phận BHXH ở công ty. Vừa qua, có một số ý kiến của công nhân Công ty tôi cho rằng đến năm 2016 sẽ không còn chế độ trợ cấp thai sản nữa? Xin hỏi, điều này có đúng không? Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 là 34,5% có đúng không?

Trả lời: 
Chế độ thai sản theo quy định hiện hành

Căn cứ quy định tại Mục 2, Chương III Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao dộng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1, Điều 2 của Luật này. Như vậy từ ngày 1/1/2016 người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 là 32.5%
Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2016 như sau: Theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì tỷ lệ đóng BHXH là 26%. Trong đó người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 18% (trong đó 3% vào quỹ ốm đau - thai sản; 1% vào quỹ TNLĐ-BNN; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).
Theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì tỷ lệ đóng BHYT là 4,5% (trong đó người lao động đóng 1,5%, người sử dụng lao động đóng 3%).
Theo quy định của Luật Việc làm thì tỷ lệ đóng BHTN là 2% (trong đó người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1% tiền lương tháng), ngoài ra ngân sách nhà nước trung ương hỗ trợ tối đa không quá 1% tiền lương tháng đóng BHTN.
Như vậy, nếu không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ thì tổng tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 theo văn bản quy định hiện hành là 32,5%, trong đó đơn vị sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5% tiền lương tháng. Nếu bao gồm thêm 2% kinh phí công đoàn thì tổng mức trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ năm 2016 là 34.5%

Từ khóa: luật bhxh số 58/2014/qh13, mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2016, mức đóng bhxh 2016, mức lương đóng bhxh năm 2016, luật bảo hiểm xã hội 2016 về chế độ thai sản, luật bảo hiểm xã hội năm 2016, ty le dong bhxh nam 2016, muc luong dong bhxh 2016, mức lương tối thiểu năm 2016 , luật bảo hiểm xã hội 2016, tỷ lệ trích bhxh năm 2016

Từ ngày 1/1/2016 người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành và tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 là 32.5%

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.