SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

9:42 PM
Tổng hợp Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

Tổng hợp Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ cũ) 24/11/2015
2 PGNHS 302: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH. 01/10/2015
3 PGNHS 303: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH. 01/10/2015
4 PGNHS 304: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc 01/10/2015
5 PGNHS 305: Cấp lại sổ BHXH do mất . 03/11/2015
6 PGNHS 306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng. 01/10/2015
7 PGNHS 308: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục 01/10/2015
8 PGNHS 309: Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 01/10/2015
9 PGNHS 310: Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước 01/10/2015
10 PGNHS 311: Điều chỉnh quá trình đã được chốt xác nhận trên sổ BHXH 01/10/2015
11 PGNHS 312: Cấp sổ BHXH cho kỳ trước 01/10/2015
12 PGNHS 313: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995 hoăc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã 01/10/2015
13 PGNHS 314 Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH 01/10/2015
14 PGNHS 315: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc trong trường hợp có một hay nhiều sổ BHXH đang lưu giữ ở cơ quan BHXH 01/10/2015
15 PGNHS 316: Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp 01/10/2015
16 PGNHS 317: Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH 01/10/2015
17 PGNHS 321: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu mới) 24/11/2015
18 PGNHS 401: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng. 01/10/2015
19 PGNHS 402: Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh 01/10/2015
20 PGNHS 403 Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin 01/10/2015
21 PGNHS 333-333a: Giải quyết hố sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, thẻ. 01/10/2015
22 PGNHS 314b: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước 01/10/2015

Từ khóa: biểu mẫu bhxh 2015,  biểu mẫu bhxh tphcm , biểu mẫu bhxh mới , biểu mẫu bhxh năm 2015,  biểu mẫu bhxh mới nhất 2015,  biểu mẫu bhxh theo qđ 1018,  biểu mẫu bhxh theo quyết định 1018,  biểu mẫu bhxh hà nội, biểu mẫu bhxh 2016, biểu mẫu bhxh năm 2016

Tổng hợp Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.