SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

10:02 PM
Quyết định số 01/QĐ-BHXH - Hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014 quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Hồ sơ và quy trình tại quyết định 01/QĐ-BHXH áp dụng cho NLĐ, NSDLĐ tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện, thân nhân người tham gia BHXH và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc giải quyết chế độ BHXH.

Bên cạnh đó, theo quy định mới, trách nhiệm hoàn trả số tiền giải quyết BHXH thất thoát hoàn toàn thuộc về cá nhân công chức, viên chức để xảy ra sai sót chứ không chia theo tỷ lệ như quy định trước đây.

Quyết định 01/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/4/2014 và thay thế quyết định 777/QĐ-BHXHhttp://links.trustweb.vn/92610/01-qd-bhxh
Tải Quyết định 01/QĐ-BHXH tại đây


Quyết định số 01/QĐ-BHXH - Hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.