SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội | BHXH thành phố Hà Nội

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội | BHXH thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ BHXH thành phố Hà Nội:
  • Địa chỉ: 142A Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 04. 37221451
  • Fax: 04. 37221451
  • Email: webmaster@bhxhhn.com.vn
  • Website: http://bhxhhn.com.vn
Giới thiệu

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được thành lập theo quyết định số 15 QĐ/TC-CB ngày 15 tháng 06 năm 1995 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

A - Chức năng:

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng giúp Tổng Giám đốc thực hiện các chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 1620/2002/QĐ-BHXH-TCCB ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
B - Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Tổng Giám đốc phê duyệt và thực hiện;
- Tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội ; cấp các loại sổ, thẻ Bảo hiểm xã hội ;
- Tổ chức thực hiện thu các khoản đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện.
- Tổ chức quản lý và phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội ;
- Tổ chức ký hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh (KCB) hợp pháp để phục vụ người có sổ thẻ Bảo hiểm xã hội theo quy định;
- Tổ chức thực hiện công tác giám định chi KCB tại các cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi KCB của người có sổ, thẻ Bảo hiểm xã hội, chống lạm dụng quỹ KCB và hướng dẫn nghiệp vụ giám định đối với Bảo hiểm xã hội quận, huyện;
- Tổ chức thực hiện chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội cho đối tượng đúng quy định.
- Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ; chế độ kế toán, thống kê theo các quy định của Nhà nước, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện thực hiện;
- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu, chi Bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở KCB trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Kiến nghị với cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ sở KCB để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về các chế độ Bảo hiểm xã hội;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền;
- Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn;
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội;
- Tổ chức ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thực hiện chế độ báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND Thành phố theo quy định.

C - CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Tổng số cán bộ công chức toàn ngành: 1155 cán bộ
Trong đó: 45 cán bộ có trình độ thạc sỹ; 1006 cán bộ có trình độ đại học.

a. Hệ thống tổ chức của BHXH thành phố Hà Nội:
        Có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại quận, huyện, thành phố tương ứng.
          1. BHXH quận Ba Đình
          2. BHXH quận Cầu Giấy
          3. BHXH quận Đống Đa
          4. BHXH quận Hai Bà Trưng
          5. BHXH quận Hoàn Kiếm
          6. BHXH quận Tây Hồ
          7. BHXH quận Thanh Xuân
          8. BHXH quận Hoàng Mai
          9. BHXH quận Long Biên
        10. BHXH quận Hà Đông
        11. BHXH quận Nam Từ Liêm
  12. BHXH quận Bắc Từ Liêm
        13. BHXH thị xã Sơn Tây
        14. BHXH huyện Đông Anh
        15. BHXH huyện Sóc Sơn
        16. BHXH huyện Gia Lâm
        17. BHXH huyện Thanh Trì
        18. BHXH  huyện Ba Vì
        19. BHXH huyện Chương Mỹ
        20. BHXH huyện Đan Phượng
        21. BHXH huyện Hoài Đức
        22. BHXH huyện Mỹ Đức
        23. BHXH huyện Phú Xuyên
        24. BHXH huyện Phúc Thọ
        25. BHXH huyện Quốc Oai
        26. BHXH huyện Thạch Thất
        27. BHXH huyện Thanh Oai
        28. BHXH huyện Thường Tín
        29. BHXH huyện Ứng Hoà
        30. BXHH huyện Mê Linh  
BHXH quận, huyện có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại huyện lỵ
b. Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội
  1. Phòng Chế độ chính sách
        2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
        3. Phòng Thu
        4. Phòng Giám định 1
  5. Phòng Giám định 2
        5. Phòng Công nghệ Thông tin
        6. Phòng Kiểm tra      
        7. Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ
        8. Phòng Cấp sổ, thẻ
        9. Phòng Tổ chức cán bộ
      10. Phòng Hành chính Tổng hợp
Phòng không có tư cách pháp nhân đầy đủ, không có con dấu, không có tài khoản.

 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội | BHXH thành phố Hà Nội

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.