SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

3:54 PM
Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng | BHXH thành phố Đà Nẵng

Năm 1995, cùng với sự ra đời của hệ thống ngành Bảo hiểm xã hội  Việt Nam, Bảo hiểm xã hội  tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập vào ngày 15 tháng 6 năm 1995. Sau hơn hai năm hoạt động, đến đầu năm 1997, để phù hợp với địa giới hành chính mới sau khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1611/BHXH/QĐ-TCCB ngày 16/9/1997 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Tiếp đến năm 2003, thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm y tế thành phố Đà Nẵng và Chi nhánh Bảo hiểm y tế ngành giao thông vận tải tại Đà Nẵng được chuyển sang Bảo hiểm xã hội  thành phố Đà Nẵng.

Xem thêm: Tra cứu BHXH Đà Nẵng

Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng là cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, đặt dưới sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Với chức năng, nhiệm vụ cơ bản là tổ chức thực hiện toàn diện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Kể từ ngày thành lập đến nay, BHXH thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành luôn có sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu xây dựng đơn vị từng bước phát triển bền vững, đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Năm 2010, kỷ niệm 15 năm thành lập ngành, với những thành tích xuất sắc đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã được Nhà nước khen tặng Huân chương lao động hạng nhì.

Hiện nay BHXH thành phố có 09 phòng nghiệp vụ và 07 BHXH quận, huyện. Cụ thể như sau:

CÁC PHÒNG THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI TP ĐÀ NẴNG
  

1. Phòng Tổ chức - Hành chính         Điện thoại: 0511.3834773
2. Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ         Điện thoại: 0511.3898069
3. Phòng Chế độ bảo hiẻm xã hội Điện thoại: 0511.3835290
4. Phòng Giám định bảo hiểm y tế Điện thoại: 0511.3889169
5. Phòng Thu          Điện thoại: 0511.3834772
6. Phòng Kế hoạch-Tài chính Điện thoại: 0511.3838983
7. Phòng Kiểm tra         Điện thoại: 0511.3895888
8. Phòng cấp sổ-thẻ                         Điện thoại: 0511.3898115
9. Phòng Công nghệ thông tin Điện thoại: 05113.825142

 
BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC QUẬN HUYỆN THUỘC BHXH TP ĐÀ NẴNG
 
      1. Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu
           Trụ sở: Số 10 đường Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.
            Điện thoại liên hệ:   0511. 3891409
        2. Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê
            Trụ sở: Số 574A đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.
            Điện thoại liên hệ:   0511. 3710630
        3. Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu
           Trụ sở: Số 398 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.
           Điện thoại liên hệ:   0511. 3767256
        4. Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà
            Trụ sở: Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà.
            Điện thoại liên hệ:   0511. 3944827
        5. Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ
            Trụ sở: Số 307 đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ
           Điện thoại liên hệ:   0511. 3846739
        6. Bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn
           Trụ sở: Trung tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn.
           Điện thoại liên hệ:   0511. 3961394
        7. Bảo hiểm xã hội huyện Hoà Vang
           Trụ sở: Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang

Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng | BHXH thành phố Đà Nẵng

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.