SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

1:15 PM
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên | BHXH tỉnh Hưng Yên

Giới thiệu chung

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tụ nguyện, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính của Nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 160, Nguyễn Văn Linh, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 03213540689 / 03213864273
Email: bhxhthy@gmail.com
Website: http://baohiemxahoihungyen.gov.vn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên | BHXH tỉnh Hưng Yên

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.