SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

12:05 PM
Cách lập hệ thống thang bảng lương mới nhất 2016, mẫu biên bản hệ thống thang bảng lương mới nhất 2016
Cách lập hệ thống thang bảng lương mới nhất 2016
Xem thêm:

Trình tự đăng ký thang, bảng lương
– 1. Công văn đăng ký hệ thống thang, bảng lương.
– 2. Bảng hệ thống thang, bảng lương.
– 3. Phụ cấp lương (nếu trích nộp BHXH).
– 4. Bảng quy định chi tiết mô tả chức danh công việc.
– 5. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
– 6a. Biên bản thỏa thuận giữa BCH Công đoàn cơ sở (hoặc lâm thời) với người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể người lao động với người sử dụng lao động.
– 6b. Công văn xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở (nếu chưa có Công đoàn cơ sở)
(download các mẫu biên bản ở cuối bài)
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).
* Lưu ý:
– Đóng thành 03 quyển, không đóng dấu giáp lai, không đóng dấu treo; có bìa dán gáy; ngoài bìa ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại của công ty.
– Công văn nộp ngày nào thì ghi ngày đó;
– Bảng quy định chi tiết và hệ thông thang, bảng lương ghi ngày trước ngày ghi biên bản thỏa thuận;
– Nếu công ty có phụ cấp lương và có trích đóng BHXH thì Bảng phụ cấp được đòng vào hồ sơ đăng ký thang, bảng lương.
 

 

Cách lập hệ thống thang bảng lương mới nhất 2016, mẫu biên bản hệ thống thang bảng lương mới nhất 2016

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.