SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

4:04 PM
Tăng trưởng nguồn thu của BHXH khá nhanh, hơn 5 lần trong vòng 8 năm (giai đoạn 2007 - 2014). Nhưng tốc độ tăng chi còn nhanh hơn, dấu hiệu thâm hụt đã xuất hiện. May thay Luật BHXH mới ra đời, quy định tăng số phải thu của DN và người lao động lên 1 cách đáng kể từ năm nay (2016) khiến cho tổng thu BHXH dự tính sẽ tăng mạnh.
Chi nhanh hơn thu, quỹ BHXH 6 tỷ USD vẫn không đủ

Xem thêm: Lý do phải khẩn trương tăng thu BHXH: bội chi hơn 5000 tỷ đồng

Con số thu chi 11 tháng năm 2015 của quỹ BHXH cho thấy một vấn đề đáng ngại: Quỹ này đã bội chi khoảng 5.000 tỷ đồng trong năm nay.
Vậy tình hình thu chi BHXH đang diễn ra như thế nào trong các năm qua? Biểu đồ dưới đây là câu trả lời:
Biểu đồ thu chi quỹ BHXH
Có thể thấy trừ 11 tháng 2015 (chưa hết năm), các năm trước, BHXH đều có nguồn thu cao hơn chi ra. Tăng trưởng nguồn thu của BHXH khá nhanh, tốc độ tăng thu bình quân qua các năm trong giai đoạn 2007 - 2014 là 23%. Thu BHXH được hưởng lợi từ chính sách tăng lương cơ bản đều đều trong những năm qua.
Tuy nhiên, trong năm 2015 này, nguồn thu dự báo sẽ không tăng trưởng đáng kể, khi 11 tháng 2015 tổng thu vẫn còn kém năm 2014 gần 3.000 tỉ đồng. Trong khi đó, chi BHXH đã tăng vọt trong vài năm trở lại đây. Tổng chi năm 2015 cũng cao hơn nhiều so với các năm trước đó.
Sang năm 2016, dự kiến tổng thu BHXH sẽ tăng đáng kể khi luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực. Theo quy định trong luật này, sẽ có những thay đổi trong tiền đóng bảo hiểm xã hội.
Thay vì chủ yếu đóng BHXH dựa trên mức lương cơ bản như các năm trước, từ 1/1/2016 đến hết năm 2017 đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương và phụ cấp ghi trong hợp đồng.
Từ 1/1/2018, tiền đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động.

Nguồn: CafeF

Biểu đồ cho thấy quỹ BHXH thu chi như thế nào trong những năm qua

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.