SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

9:58 AM
Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.
Có thể nối sổ bảo hiểm xã hội được không?

Câu hỏi: Tôi làm việc tại một Công ty gỗ được 6 năm. Sau đó, Công ty thua lỗ, hạ thấp lương nên tôi xin nghỉ việc. Nghỉ ở nhà được 7 tháng thì tôi xin vào làm việc tại một công ty kinh doanh thiết bị nội thất tại TP. Hồ Chí Minh và làm việc ở công ty này được 3 năm. Vì thời gian đầu tôi làm thất lạc sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cũ nên tôi làm sổ BHXH mới tại công ty mới. Nay tôi được điều về Nha Trang và cũng may mắn tìm lại được sổ BHXH cũ. Vậy tôi có thể xin nối 2 sổ này để tính thời gian làm việc được không? - Cao Thị Linh (Cam Ranh)

Trả lời:
Theo Điều 63 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25-10-2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT về giải quyết những vấn đề tồn đọng trong việc cấp sổ BHXH thì:

1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

2. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 1 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).

3. Số sổ BHXH hủy do gộp sổ BHXH phải chuyển về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung để BHXH tỉnh, BHXH huyện tra cứu khi xác nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Như vậy, bà có quyền được “nối sổ” theo quy định của khoản 1, 2 quy định trên. Bà phải nộp 2 sổ cho cơ quan BHXH. Tùy vào thời gian ghi trên sổ, cơ quan này sẽ cấp sổ mới cho bà theo quy định trên.

Nguồn: http://www.khanhhoa.gov.vn/

2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì có thể gộp thành 1 sổ mới

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.