SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

12:08 PM
iBHXH là sản phẩm phần mềm do đơn vị TS24 sản xuất, phần mềm này tích hợp các chức năng như gửi tờ khai thuế, gửi  hồ sơ BHXH,… qua mạng Internet.
iBHXH là sản phẩm phần mềm do đơn vị TS24 sản xuất

Xem thêm: Chữ ký số: "Đồng bộ hệ thống" hay một kiểu cạnh tranh không lành mạnh?

Phương thức hoạt động : hồ sơ của Quý khách sẽ gửi đến hệ thống Server của TS24, sau đó TS24 thực hiện chuyển dữ liệu sang hệ thống cơ quan nhà nước, đồng nghĩa với việc TS24 là đơn vị xử lý trung gian.

Thông thường, chi phí bỏ ra để sử dụng phần mềm này là 1,000,000 VNĐ / năm. Tuy nhiên từ tháng 9/2015 trở đi Anh/Chị không phải quan tâm đến vấn đề này nữa mà có thể ngay chính chữ ký số khai thuế để khai Bảo Hiểm Xã Hội.

Trước đây, đối với các trường hợp Quý khách đang sử dụng  trang web của Tổng cục thuế để nộp tờ khai, nếu muốn sử dụng phần mềm iBHXH để khai báo thuế trang web Tổng cục thuế sẽ ngưng không cho anh/chị gửi báo cáo thuế theo cách trực tiếp nữa. Và thực tế đã có rất nhiều Doanh nghiệp mắc phải trường hợp này gây đến phiền toái rắc rối mất thời gian xử lý.

Chúng tôi xin nhắc lại, kể từ tháng 09/2015 thì Quý khách có thể sử dụng chũ ký số khai thuế để khai báo trên hệ thống BHXH trực tuyến, không phải lệ thuộc vào hệ thống TS24 như trước đây nữa

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.