SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

10:40 PM
Sử dụng hàm dưới đây để trích 2 từ cuối của văn bản trong Excel

Hàm trích 2 từ cuối của văn bản trong Excel

Xem thêm: Trích xuất từ cuối cùng của đoạn văn bản trong Excel

Giả sử ô A1 là ô chứa văn bản gốc là ANH NGUYEN DUC, bạn cần trích 2 từ NGUYEN DUC ra thì dùng hàm sau:

=MID(A1,FIND("@",SUBSTITUTE(A1," ","@",LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1," ",""))-1))+1,255)

Sử dụng hàm dưới đây để trích 2 từ cuối của văn bản trong Excel

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.