SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

10:53 AM
TP - Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố Thông tư 59/2015 - quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH 2014.

điều kiện để hưởng phục cấp thâm niên

Xem thêm: Thông tư 59/2015-TT-BLDTBXH

Theo đó, từ 1/1/2016 đến 31/12/2017, tiền lương tháng tính đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) là mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng, gồm: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt; mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ (như phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thâm niên, khu vực, lưu động, thu hút…).

Từ năm 2018, ngoài những khoản trên, tiền lương tính BHXH sẽ được cộng thêm những khoản bổ sung, gồm: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Một số khoản sẽ không được tính vào lương tháng để đóng BHXH, như tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, có người thân kết hôn, sinh nhật, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Nguồn: http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/phu-cap-tham-nien-khu-vuc-se-dung-tinh-bao-hiem-956308.tpo

Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố Thông tư 59/2015 - quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH 2014

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.