SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

11:31 AM
Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Hỏi: Tôi ký hợp đồng làm việc tại một công ty chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Theo hợp đồng đã ký thì đến 31-10 sẽ hết thời hạn. Trước đó, tôi có hỏi phòng tổ chức của công ty nhưng không nghe nói gì, công ty cũng không mời tôi ký hợp đồng tiếp. Đến ngày 3-11, tôi đi làm thì công ty nói đã chấm dứt hợp đồng nên tôi không phải đi làm nữa. Xin hỏi, công ty làm thế có đúng luật? - Phạm Văn Hòa (Diên Khánh)
Trả lời: Theo quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động thì  người sử dụng lao động có trách nhiệm:
1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.
Như vậy, theo trình bày của ông, công ty đã không thông báo chấm dứt hợp đồng là trái quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động với ông. Trong thời hạn 7 ngày này công ty phải thực hiện các quy định về thanh toán, xác nhận và trả sổ bảo hiểm xã hội cho ông.

Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.