SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

11:09 PM
Hướng dẫn trích xuất đoạn văn bản trước dấu phẩy thứ 2 hoặc thứ 3 trong Excel

Trích xuất đoạn văn bản trước dấu phẩy thứ 2 hoặc thứ 3 trong Excel


Ví dụ bạn muốn trích xuất đoạn văn bản trước dấu phẩy thứ 3 trong đoạn văn bản "Kem, xôi, chè, trà sữa, bánh canh" của ô B1 thì dùng hàm sau:

=LEFT(B1,FIND("^^",SUBSTITUTE(B1,",","^^",3))-1)

Kết quả: Kem, xôi, chè

Tất nhiên là trong thực tế, bạn có thể thay thế dấu phẩy bằng bằng bất kỳ dấu gì hoặc số dấu mà bạn muốn.

Hướng dẫn trích xuất đoạn văn bản trước dấu phẩy thứ 2 hoặc thứ 3 trong Excel

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.