SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

10:51 PM
Hướng dẫn trích xuất từ cuối cùng của đoạn văn bản trong Excel. Chủ yếu ứng dụng tách họ và tên trong Excel

Xem thêm: Hàm trích 2 từ cuối của văn bản trong Excel
Trích xuất từ cuối cùng của đoạn văn bản trong Excel

Giả sử bạn muốn tách từ Excel của đoạn văn bản "Trích xuất từ cuối cùng của đoạn văn bản trong Excel" chứa trong ô A1 thì sử dụng hàm sau:

=RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND("*",SUBSTITUTE(A1," ","*",LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1," ",""))))) hoặc
=MID(SUBSTITUTE(A1," ","^",LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1," ",""))),FIND("^",SUBSTITUTE(A1," ","^",LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1," ",""))))+1,256)

Hướng dẫn trích xuất từ cuối cùng của đoạn văn bản trong Excel. Chủ yếu ứng dụng tách họ và tên trong Excel

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.