SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

12:39 PM
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, chiều 22/6, với 404 (81,78%) đại biểu nhất trí trên tổng số 419 (84,82%) đại biểu có mặt, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người lao động sau 1 năm nghỉ việc.

Từ 1/1/2016, tiếp tục cho hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (năm 2014).
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
- 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi trách nhiệm của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện Luật bảo hiểm xã hội và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này của Quốc hội.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.
Theo Quang Hưng
baodautu.vn

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người lao động sau 1 năm nghỉ việc

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.