SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

12:36 AM
Theo thông tư 01/2016, người đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, từ ngày 4/4 sẽ được đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu. 

Từ ngày 4/4, Thông tư 01/2016 của Bộ LĐTBXH (ban hành ngày 18-2-2016) sẽ bắt đầu có hiệu lực. Thông tư này quy định rõ ràng, chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện cho người lao động tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đóng BHXH chưa đủ năm.

Từ ngày 4/4, được đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

Theo thông tư, người đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu nhưng đóng BHXH chưa đủ 20 năm, thì sẽ được đóng BHXH một lần để hưởng ngay lương hưu.

Cụ thể, người dân đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) nhưng thời gian đóng Bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm, thì sẽ được đóng Bảo hiểm xã hội một lần để hưởng ngay lương hưu. Nếu người dân đóng Bảo hiểm xã hội một lần đủ trong tháng 4/2016 thì có thể được hưởng lương hưu ngay từ tháng 5/2016.
Xem thêm: Tính mức đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu như thế nào?

Được biết, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ là một trong số những đơn vị đầu tiên của nước ta thực hiện thu Bảo hiểm xã hội một lần cho các năm còn thiếu để giúp người dân có thể hưởng ngay lương hưu.
Bên cạnh đó,thông tư này cũng quy định và hướng dẫn chi tiết phương thức đóng BHXH cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.
Theo đó, đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Những đối tượng này sẽ được chọn 1 trong 6 phương thức đóng BHXH: đóng hằng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Đồng thời, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đến hết ngày 30/6/2016 cho 5 nhóm đối tượng (hộ gia đình nghèo; cận nghèo; người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc khó khăn; người sinh sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và người sinh sống ở xã đảo, huyện đảo) đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng để mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2015.

Thúy Hằng

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tu-ngay-44-duoc-dong-bhxh-mot-lan-de-huong-luong-huu-d91738.html

Theo thông tư 01/2016, người đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, từ ngày 4/4 sẽ được đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu.

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.